Privacy

Inleiding
Jewel Concepts is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Jewel Concepts houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.
 
Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening legt Jewel Concepts gegevens vast. Dit is het geval wanneer u een abonnement neemt op een nieuwsbrief, een beurs bezoekt of een webshop klantaccount heeft. Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens en bestelde producten.

Jewel Concepts gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering en om klanten van (nieuwe) producten van Jewel Concepts op de hoogte te houden.

Uw e-mailadres
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Jewel Concepts. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden door bijvoorbeeld een e-mail te sturen naar info@jewel-concepts.nl.

Klikgedrag en IP-adres
Op de website van Jewel Concepts worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Jewel Concepts haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.  Om dit te kunnen doen maakt Jewel Concepts ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit  IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij u hiervoor expliciet toestemming voor heeft gegeven.